Wat betekent de AVG voor de WTC?

De afgelopen periode heeft iedereen wel op een of andere manier kennis kunnen nemen van de nieuwe Algemene Verordering Gegevensbescherming, kortweg de AVG genoemd.

Deze nieuwe privacy wetgeving is per 25 mei j.l ingegaan en heeft bij menigeen een volle mailbox opgeleverd.

Maar wat betekend de AVG nu eigenlijk voor de WTC en natuurlijk specifiek voor u als lid van de WTC?

Laat ik beginnen met een simpel feit, dat de regelingen en verordeningen in deze nieuwe wetgeving te complex zijn om even hier in het clubblad uit de doeken te doen, maar ik wil hier wel graag even een korte opsomming geven wat u, als lid van de WTC, van ons als bestuur mag verwachten en wat de rechten en plichten zijn van iedereen binnen de club!

De AVG voor U als WTC lid;

·       Uw privacy gegevens zijn beveiligd opgeslagen en worden door een beperkte groep bestuursleden onderhouden en geraadpleegd.

·       Uw privacy gegevens worden door het bestuur van de WTC niet verhandeld, verkocht of gedeeld met derden zonder uw toestemming. Tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze bestuurlijke taken (verzending clubblad, verstrekken van  kleding, innen van contributie etc).

·       U heeft ten aller tijde recht op inzage in uw gegevens en wat wij opslaan. Wilt u inzage hierin neem dan contact op met secretaris, die tevens Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) binnen de club is.

·       Omdat de meesten van u al voor 25 mei j.l. lid waren van de club, is het niet nodig dat het bestuur u nog apart een verzoek stuurt om akkoord te gaan met onze privacy verklaring.

·       Dit is echter wel verplicht voor nieuwe leden.

·       U kunt het bestuur melden dat het plaatsen van uw foto/beeltenis in het clubblad of website niet akkoord is. Dit geld alleen wanneer dit geen foto’s zijn waar meerder personen op voorkomen (actie foto’s wedstrijden, prijsuitreikingen etc).

·       U heeft recht om ‘vergeten’ te worden bij opzegging van uw lidmaatschap. Dit betekent dat u de vereniging verzoek alle privacy gegevens te vernietigen bij beindiging van het lidmaatschap.

De AVG voor ons als bestuur;

·       Het bestuur zal binnenkort een privacy verklaring/beleidsstuk publiceren op onze website en in het clubblad. Deze kan dan door iedereen worden ingezien.

·       Nieuwe leden moet hiermee akkoord gaan wanneer het aanmeldings-formulier wordt ingevult.

·       Het bestuur beheerd een register waarin de verweking van alle privacy gegevens worden aangegeven en waarvoor dit wordt gedaan.

·       Het bestuur zal met alle verwerkers van uw privacy gegevens een ‘verwerkers overeenkomst’ afsluiten (NTFU, KNWU, drukkerij). Hierin zal duidelijk worden aangegeven dat de verstrekte gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de afgesproken taken.

Binnenkort zal het bestuur een tweetal voorlichtings-avonden organiseren voor leden, commissieleden en vrijwilligers, waarin alles wat uitgebreider zal worden gepresenteerd en er een mogelijkheid is voor het stellen van vragen.

Mocht u voor die voorlichtings-avonden al vragen hebben, neem dan contact op met de FG/Secretaris!

Gilbert Verboom

Secretaris/FG WTC Woerden

 

Klik hier om naar de privacy verklaring te gaan (ook te vinden onder "Over de club\Privacy verklaring")

 

Nieuws Overzicht