Veldrit van Montfoort gaat niet door

Bij deze laten wij weten dat de Veldrit van Montfoort, welke wij bij de KNWU hadden aangevraagd voor zaterdag 3 oktober a.s., geen doorgang zal kunnen vinden.

Ten grondslag hieraan ligt o.a. alle bijkomende maatregelen welke gesteld door Overheid/Gemeente, die wij als organisatie moeten treffen in het kader van Covid-19. 

Hierbij moet je bedenken dat het Stadspark in Montfoort een terrein is zonder enige voorziening.

Wij als WTC Woerden moeten alles extern betrekken ( lees:  tent, catering, kleedkamers, toiletwagen ) en zijn daarbij dus afhankelijk van vele andere partijen, welke in deze tijd niet allemaal kunnen “leveren”.

Daarmede vervalt al een groot draagvlak om te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden, waardoor wij als WTC Woerden, als vergunninghouder van het evenement, ook niet voldoen aan de maatschappelijk gevraagde verantwoordelijkheid.

Dit alles bezien is in overleg binnen de organisatie van Veldrit Montfoort (Jaap Blonk, Piet van Baak, Harry van Putten) besloten om, met pijn in ons hart, de Veldrit dit jaar niet te organiseren.

Vr.groet

Harry van Putten

Nieuws Overzicht