Agenda 45e. Algemene Ledenvergadering van de WTC Woerden op 6 maart 2019 2019

Uitnodiging voor de

45e Algemene Ledenvergadering van de WTC Woerden 2019

 Datum             : woensdag 6 maart 2019

Locatie            : Clubgebouw Surplace

Aanvang         : 20.00 uur.

 

 

1.      Opening door de voorzitter, John Tuithof

       2.      Behandeling en vaststelling van de notulen vorige vergadering, 7 maart 2017

3.      Ingekomen stukken

4.      Jaarverslag 2018 door de secretaris Gilbert Verboom.

       5.      Financieel verslag 2018 door de penningmeester, Marcel Baak

6.      Verslag kascontrole commissie ( Ton vd Vlist en Jaap vd Does).

       7.      Begroting 2019 door de penningmeester, Marcel Baak

8.      Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn;

John Tuithof (voorzitter)

Marcel Baak (Penningmeester)

Peter van Dieen (Algemeen bestuurslid)

De heren hebben zich NIET herkiesbaar gesteld.

Kandidaat Penningmeester; Dennis Siemelink

Kandidaat Algemeen bestuurslid; Marc Scholman

Overige kandidaten kunnen zich voor maandag 1 februari 2019 melden bij de secretaris. ( secretaris@wtcwoerden.nl )

9.      De jeugdcommissie presenteert haar plannen 2019 ( terugblik 2018)

10.  De toercommissie presenteert haar plannen 2019 ( terugblik 2018)

11.  De racecommissie presenteert haar plannen 2019 ( terugblik 2018)

12.  De Communicatiecommissie presenteert haar plannen voor 2019 ( terugblik 2018)

13.  Vanuit de vereniging;

        Voorstel Kantine bezetting en coördinatie (Bestuur/Kantine commissie)

        Oprichting MTB afdeling (Merijn van Mourik)

14.  Rondvraag

15.  Uitreiking Prestatiebeker jaar 2018 

16.  Sluiting.

 

                                                                                                          Bestuur WTC Woerden.

Nieuws overzicht